تهدیدهای تکنولوژی :

امروزه در این دنیایی که تکنولوژی هر روز یک پرده از عجایب خود را  رو می کند و با سرعت غیرقابل باوری سبک زندگی مردم را دگرگون می نماید .

در این میان فرصت های بسیار زیادی برای افزایش رفاه در انجام امور روزمره بوجود می آید و فوق العاده زندگی را راحت می کند . اما این فرصت ، تهدیدهایی را نیز به وجود آورده است .

همان طور که انجام  امور روزمره ما به نوعی وابسته به تکنولوژی شده و از راه دور امکان پذیر است ، بزهکاری ها ، کلاه برداریها و سرقت ها هم از راه دور امکان پذیر گشته است .

هکرها رونق بازارشان را مدیون پیشرفت سریع تکنولوژی هستند و این فرصت های جدیدی که ایجاد می شود ، هکرهای خلاق راههای نفوذ به آن را کشف می کنند و از اکتشاف خود نهایت سوء استفاده را می کنند .

 

در این بین هر روز روش های جدیدی برای سرقت از فضای مجازی ابداع می کنند و همیشه یک گام جلوتر از پلیس و مراجع قانونی هستند .

خب حالا چیکار کنیم؟

ما هم باید سعی کنیم از هر تکنولوژی ای که استفاده می کنیم حتما برای امنیتش هم فکرایی بکنیم .

 

مث وقتایی که یه خونه یا ماشین جدید  می خریم و براش دزدگیر ، قفل های خفن و درب ضدسرقت تیهیه می کنیم باید برای دارایی هامون که به صورت الکترونیکی هستند هم ضمانت و ایمنی ایجاد کنیم .

چطوری ؟

برای هر سیستم و نرم افزاری روش ها و ابزارهای به خصوصی داریم . عالی فناور سعی می کنه که با آموزش های مختلف در حوزه های فناوری ، ضریب ایمنی رو بالا ببره .

برای شروع می تونید کتاب الکترونیکی راهزنان مجازی رو از لینک زیر دانلود کنید و تا حدی هم از روش های سارقین مطلع شوید و هم راههای پیشگیری رو آموزش ببینید :

دیدگاهتان را بنویسید

تهدیدهای تکنولوژی :

امروزه در این دنیایی که تکنولوژی هر روز یک پرده از عجایب خود را  رو می کند و با سرعت غیرقابل باوری سبک زندگی مردم را دگرگون می نماید .

در این میان فرصت های بسیار زیادی برای افزایش رفاه در انجام امور روزمره بوجود می آید و فوق العاده زندگی را راحت می کند . اما این فرصت ، تهدیدهایی را نیز به وجود آورده است .

همان طور که انجام  امور روزمره ما به نوعی وابسته به تکنولوژی شده و از راه دور امکان پذیر است ، بزهکاری ها ، کلاه برداریها و سرقت ها هم از راه دور امکان پذیر گشته است .

هکرها رونق بازارشان را مدیون پیشرفت سریع تکنولوژی هستند و این فرصت های جدیدی که ایجاد می شود ، هکرهای خلاق راههای نفوذ به آن را کشف می کنند و از اکتشاف خود نهایت سوء استفاده را می کنند .

 

در این بین هر روز روش های جدیدی برای سرقت از فضای مجازی ابداع می کنند و همیشه یک گام جلوتر از پلیس و مراجع قانونی هستند .

خب حالا چیکار کنیم؟

ما هم باید سعی کنیم از هر تکنولوژی ای که استفاده می کنیم حتما برای امنیتش هم فکرایی بکنیم .

 

مث وقتایی که یه خونه یا ماشین جدید  می خریم و براش دزدگیر ، قفل های خفن و درب ضدسرقت تیهیه می کنیم باید برای دارایی هامون که به صورت الکترونیکی هستند هم ضمانت و ایمنی ایجاد کنیم .

چطوری ؟

برای هر سیستم و نرم افزاری روش ها و ابزارهای به خصوصی داریم . عالی فناور سعی می کنه که با آموزش های مختلف در حوزه های فناوری ، ضریب ایمنی رو بالا ببره .

برای شروع می تونید کتاب الکترونیکی راهزنان مجازی رو از لینک زیر دانلود کنید و تا حدی هم از روش های سارقین مطلع شوید و هم راههای پیشگیری رو آموزش ببینید :