اینجا ...

مهارت های کار با ابزارهای دیجیتالی رو باهم تمرین می کنیم .

افزایش مهارت های تخصصی

3 دوره آموزشی
25 دانشجو
1 استاد مجرب
7 ساعت آموزش

فناوری را هوشمندانه به خدمت بگیر

یعنی ارزش های خودت را بشناس و از فناوری های جدید به عنوان ابزاری در جهت پشتیبانی از ارزش های عمیق زندگی ات بهره ببر،  نه اینکه که خود آنها را ارزش بدانی .و این به معنی حذف تکنولوژی از زندگی و عقب گرد به سمت زندگی عصر حجری نیست  .این شعار هشدار می دهد که در پشت بام تکنولوژی نه از این سو و نه از آن سو ، پرت نشوی .

همچنین تداعی کننده ی این مفهوم است که از ابزارهای نوین فناوری در راستای ارزش ها ، اهداف و برنامه های زندگی  کمال بهره را ببری.

فناوری رو هوشمندانه به خدمت بگیر